Petr_Chytil_India

Petr Chytil (CZ)

AVAST software

Rychlé doručení dat z cloudu - silná zbraň v antivirových závodech ve zbrojení

Malware se v dnešní době šíří ohromující rychlostí. Každou minutu se objevují nové a pokročilejší techniky rozesílání malware. V devadesátých letech se definiční databáze virů aktualizovaly dvakrát do roka. Mít dvě nebo tři aktualizace definic denně vůbec neodpovídá potřebám dnešní doby. Proto je zjevně zapotřebí opravdu rychlých datových distribučních kanálů a nových technik, které zajistí, že definice virů budou aktuální a antivirové programy schopné reagovat na rychlé a nepředvídatelné jednání autorů malware. Tato přednáška se bude soustředit nejen na infrastrukturní a technické detaily nových distribučních technik, ale také na rychlé a účinné testování samotných aktualizací definic po stránce záruky kvality.

Petr Chytil vede oddělení Quality Assurance v AVAST Software. Během svých studií na ČVUT začal pracovat jako tester v NetBeans CORE QA v Sun Microsystem. Později obdržel magisterský titul z elektrotechniky a informatiky a přesunul se do Sun Cloud Computing, kde byl odpovědný za automatické testování a testování výkonnosti softwaru pro virtualizaci datacenter. Po sedmi letech jako Quality Engineer se přesunul do své současné pozice ředitele Quality Assurance. Je odpovědný za kvalitu všech produktů avast!. Petr přednášel o řešení vysoce škálovatelných aplikací na Jenkins User Conference New York 2012, CzechTest 2013, CYBERTX’13 a AVAR 2013.