Tomas-Hala

Tomáš Hála (CZ)

Projekt Fénix (bezpečná VLAN)

Četnost a intenzita DoS útoků neustále roste. V reakci na DoS útoky z března 2013, které procházely přes peeringový uzel NIX.CZ a postihly řadu významných hráčů na českém internetu včetně společnosti ACTIVE 24, vznikl na této platformě projekt Fénix – oddělený peering ve vyhrazené bezpečné VLAN mezi subjekty, které splňují řadu přísných kritérií a chovají se odpovědně, aby v případě velké krize mohl fungovat provoz v ostrovním režimu odděleně od těch, kteří bezpečnost ve svých sítích dostatečně neřeší. Vznikla tak i platforma, kde si tyto odpovědné subjekty ve vzájemné důvěře rychle vyměňují informace potřebné k prevenci a odrážení podobných útoků. ACTIVE 24 požadovaná přísná kritéria splňuje a je jedním ze zakládajících členů tohoto elitního klubu, kam má dveře otevřen každý člen NIX.CZ, který se zaváže daná kritéria plnit.

Tomáš vystudoval výpočetní techniku na FEL ČVUT, pracuje jako Linux Teamleader v hostingové společnosti ACTIVE 24 a je zakládajícím členem bezpečnostního týmu ACTIVE24-CSIRT. Dozvíte se od něj podrobnosti o zmíněných kritériích, technických aspektech bezpečné VLAN a jejím přínosu v boji s DoS útoky.